w

Dziecko nadmiernie boi się „powrotu do szkoły” po wakacjach? Musisz to wiedzieć.

Jeśli Twoje dziecko, które nie uczęszcza jeszcze do szkoły lub wraca po wakacyjnej przerwie, reaguje w sposób nieproporcjonalny na nadchodzący rok szkolny, może to sugerować obecność tzw. „Fobii Szkolnej”. Taka sytuacja wymaga twojej interwencji, ponieważ możliwe jest, że dziecko samo nie radzi sobie z tą trudnością.

Fobia szkolna jest zjawiskiem, które często objawia się lękiem przed rozpoczęciem nauki w szkole, zwłaszcza po dłuższych przerwach, takich jak wakacje, choroba, ferie czy przerwy świąteczne. Dzieci dotknięte tą fobią najczęściej przejawiają wyjątkowy lęk przed koniecznością pójścia do szkoły, co może skutkować irracjonalnymi reakcjami.

Istnieje wiele czynników, które mogą wywołać fobię szkolną:

  • Konflikty domowe: Napięcia i problemy w domu mogą wpływać na psychiczny stan dziecka, prowadząc do niezdolności do skupienia się na nauce i wywołując lęk przed szkołą.
  • Konflikty rówieśnicze: Trudności w relacjach z rówieśnikami mogą skutkować poczuciem izolacji i strachem przed sytuacjami społecznymi w szkole.
  • Problemy finansowe w rodzinie: Niepewność związana z problemami finansowymi może wywoływać stres i lęk, które mogą przenosić się na dziecko i wpływać na jego zdolność do funkcjonowania w szkolnym środowisku.
  • Niemający empatii nauczyciele: Nauczyciele, którzy nie okazują zrozumienia i empatii wobec ucznia, mogą wzmagać uczucie niepokoju i lęku w kontekście szkoły.
  • Inne stresujące wydarzenia w życiu prywatnym: Zdarzenia takie jak śmierć zwierzęcia lub inne znaczące wydarzenia mogą wywołać silne reakcje emocjonalne, które utrudniają dziecku skoncentrowanie się na nauce.

Warto podkreślić, że fobia szkolna to niebagatelne zjawisko, które może prowadzić nawet do objawów psychosomatycznych, takich jak bóle brzucha, gorączka czy wymioty. W przypadku podejrzenia fobii szkolnej, istotne jest skonsultowanie się z odpowiednim specjalistą, takim jak psycholog czy nawet psychiatra, którzy posiadają odpowiednie narzędzia i umiejętności do udzielenia pomocy dziecku. Powiedzenie: „weź się w garść” nie jest wystarczającą pomocą. Uważasz, że warto o tym wiedzieć? Uświadom swoich bliskich i znajomych.

Napisane przez Pomyslodawcy

Widzisz przed sobą korek jadąc autostradą? Rób tak zawsze.