w

Jeśli gdzieś chcą zeskanować/skopiować Twój dowód osobisty, pamiętaj o tym.

Chyba każda osoba, która ma konto w banku wie doskonale, że przy jego zakładaniu musiała się nie tylko okazać swoim dowodem osobistym, ale również w większości przypadków pracownik banku dokonał jego skopiowania na kserokopiarce w celu załączenia do teczki klienta lub też zeskanował w celu wprowadzenia do systemu bankowego.

Jednak z aktualnego stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wynika, że banki nie powinny kopiować dokumentów tożsamości swoich klientów podczas wykonywania rutynowych i prozaicznych czynności. Jego zdaniem (Prezesa UODO) art. 112b ustawy Prawo bankowe nie pozwala bankom wykonywać kserokopii i skanów dowodów osobistych klientów, żeby np. założyć konto bankowe czy zbadać zdolność kredytową klienta. Wystarczy wówczas spisanie danych z dokumentów tożsamości. Takie stanowisko przedstawił Prezes UODO w odpowiedzi na pismo Prezesa Związku Banków Polskich.

Jednocześnie Prezes UODO nie twierdzi, że banki nie mogą w ogóle kopiować dokumentów tożsamości. Mogą kiedy wynika to wprost z zapisów Ustawowych. Czyli jak na przykład w sytuacji Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która mówi wprost o skopiowaniu dokumentów tożsamości – ale takie sytuacje z całą pewnością nie są codziennością podczas obsługi klienta. Podsumowując, wedle obecnego stanowiska Prezesa UODO banki (ani jakiekolwiek inne instytucje!) nie powinny kopiować dokumentów tożsamości na każdym kroku podczas wykonywania większości czynności. Uważasz, że warto o tym wiedzieć? Powiedz o tym swoim bliskim lub/i znajomym.

źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1182

Napisane przez Pomyslodawcy

Tyle „wypada” dać w kopercie na pierwszą komunię. Powinnaś/eś to wiedzieć.

Robisz kotlety z piersi kurczaka na obiad? Powinnaś/eś to wiedzieć.