w

Jeśli któraś z tych lekcji jest w środku planu lekcji. Masz prawo interweniować.

Lekcje nieobowiązkowe!?

Zgodnie z informacją dotyczącą organizowania zajęć z religii i etyki w publicznych przedszkolach i szkołach, lekcje nieobowiązkowe takie jak religia/etyka powinny znajdować się na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych – tak aby dziecko nie uczęszczające nie musiało siedzieć w tym czasie na korytarzu bez opieki.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy szkoła zobowiązuje się do opieki nad dzieckiem nieuczęszczającym na, któreś z tych zajęć. Co również bardzo ważne – dziecko TRZEBA PISEMNIE ZAPISAĆ na którekolwiek z tych zajęć. Nie ma możliwości aby było automatycznie zapisane i dopiero trzeba je wypisać – to niezgodne z prawem!

źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/informacja-dotyczaca-organizowania-zajec-z-religii-i-etyki-w-publicznych-przedszkolach-i-szkolach-w-roku-szkolnym-20162017.html

Napisane przez Pomyslodawcy

Jeżeli na kiełbasie w lodówce pojawił Ci się biały nalot, to wartościowy sygnał.

Przeglądasz coś na smartfonie w trakcie oglądania czegoś na telewizorze? Pamiętaj.