w

Jeśli u Twojego dziecka w szkole są „średnie ważone” i uważasz, że ten sposób liczenia ich jest niesprawiedliwy, pamiętaj.

Już od co najmniej kilku lat w wielu Szkołach w naszym kraju podczas wyliczania średniej oceny półrocznej czy rocznej z danego przedmiotu używa się tzw. średnich ważonych. Czyli oceny, które zdobywa dziecko w trakcie roku szkolnego mają różną „wagę/wartość” np. ocena z aktywności na lekcji jest mniej ważna niż ocena z kartkówki lub klasówki.

Pojawienie się tej swego rodzaju „mody” na używanie w szkołach „średnich ważonych” można skorelować z powszechnych wdrożeniem do użytku tzw. elektronicznych dzienników szkolnych, które ułatwiają nauczycielom używanie tego typu systemu wyliczania średniej oceny dla każdego ucznia.

Naszym zdaniem sam pomysł wyliczania średnich ważonych był pierwotnie czymś „dobrym” – jednak problem polega na tym, że ów system w wielu szkołach nie do końca został zrozumiany przez „o ironio” nauczycieli i zaczął wręcz tworzyć patologię w kwestii na przykład liczenia przez uczniów „opłacalności” danej formy aktywności naukowej np. nie będzie aktywny na lekcji bo  ocena za aktywność ma niską wagę i nic mu nie poprawi.

To stoi w sprzeczności z jedną z fundamentalnych zasad, które dotyczą systemu oceniania w szkołach publicznych, mianowicie z zapisami Ustawy o oświacie, która mówi jasno, że oceny mają spełniać funkcję MOTYWACYJNĄ również.

Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425

Ustawa o systemie oświaty

Art. 44b pkt 5 ppkt 4

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się
w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

No dobrze, a czego według nas nie zrozumieli nauczyciele? Otóż należy mieć świadomość, że np. między oceną o wadze „1” a oceną o wadze „3” różnica wartości tej oceny to nie 2 punkty wagowe tylko 200% wartości oceny! Naszym zdaniem im większy jest zakres wag ocen tym bardzie demotywująco działa na uczniów. Dlaczego? Bo jedno „potknięcie” np. na sprawdzianie może przekreślić pracę (znacząco obniżyć średnią ocen)  z innych aktywności ucznia o niższej wadze w systemie.

Warto również wiedzieć, że system wagowy oceniania NIE JEST w żaden sposób odgórnie narzucony ustawą czy wymaganiami Kuratorium. Wiele szkół go nie używa! System wyliczania średniej ustala się na poziomie każdej szkoły odrębnie. Jeśli zatem Wy jako rodzice w swojej szkole uważacie, że ten system wagowy jest wadliwy to macie pełne prawo żądać jego zmiany na system średnich arytmetycznych (czyli taki jaki był w Waszych czasach szkolnych). Najlepiej aby z takim wnioskiem drogą oficjalną wystąpiła Rada Rodziców z Waszej szkoły.

Napisane przez Pomyslodawcy

Dlatego nigdy nie powinno się korzystać z telefonu, gdy jest podłączony kablem do ładowarki.

Ten otwór na rurze odkurzacza służy do czegoś innego niż sądziłeś/aś.