w

Jeśli w banku będą chcieli zeskanować/skopiować Twój dowód osobisty, pamiętaj. Oto najnowsze stanowisko Prezesa UODO w tej sprawie.

Chyba każda osoba, która ma konto w banku wie doskonale, że przy jego zakładaniu musiała się nie tylko okazać swoim dowodem osobistym, ale również w większości przypadków pracownik banku dokonał jego skopiowania na kserokopiarce w celu załączenia do teczki klienta lub też zeskanował w celu wprowadzenia do systemu bankowego.

Jednak z najnowszego stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jana Nowaka (opublikowno: 9 września 2019)  wynika, że banki nie powinny kopiować dokumentów tożsamości swoich klientów podczas wykonywania rutynowych i prozaicznych czynności. Jego zdaniem (Prezesa UODO) art. 112b ustawy Prawo bankowe nie pozwala bankom wykonywać kserokopii i skanów dowodów osobistych klientów, żeby np. założyć konto bankowe czy zbadać zdolność kredytową klienta. Wystarczy wówczas spisanie danych z dokumentów tożsamości. Takie stanowisko przedstawił Prezes UODO w odpowiedzi na pismo Prezesa Związku Banków Polskich.

Jednocześnie Prezes UODO nie twierdzi, że banki nie mogą w ogóle kopiować dokumentów tożsamości. Mogą kiedy wynika to wprost z zapisów Ustawowych. Czyli jak na przykład w sytuacji Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która mówi wprost o skopiowaniu dokumentów tożsamości – ale takie sytuacje z całą pewnością nie są codziennością podczas obsługi klienta.

Podsumowując, wedle obecnego stanowiska Prezesa UODO banki nie powinny kopiować dokumentów tożsamości na każdym kroku podczas wykonywania większości czynności.

źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1182

Napisane przez Pomyslodawcy

Tak zabezpieczysz kabinę prysznicową przed osadami z wody.

Tak zrobisz nieopadający biszkopt. Brzmi głupio ale rzeczywiście działa.