w

Od 1 stycznia 2022 dziecko może dostać 1500 zł mandatu za jazdę rowerem w Polsce.

Od 1 stycznia 2022 roku w życie weszło wiele różnych zmian prawa w Polsce. Jedną z najbardziej medialnych jest oczywiście „Polski ład” zwany również często „Polski wałem”. Jednak przy okazji różnych informacji medialnych wiele innych spraw przemknęło gdzieś bokiem bez większego echa a mogą one również „zaboleć” przeciętnego obywatela Polski – dlatego lepiej o nich wiedzieć.

Jedną z takich zmian jest nowelizacja kodeksu wykroczeń, w ramach której wprowadzono surowsze kary za różne przewinienia drogowe a także de facto wprowadzono obowiązek posiadania karty rowerowej przez dzieci w wieku od 10 do 18 lat jeśli chcą samodzielnie poruszać się rowerami (a także hulajnogami!) po drogach publicznych np. ścieżkach rowerowych, uliczkach osiedlowych. Młodsze dzieci ustawowo nie mogą jeździć samodzielnie tzn. bez nadzoru dorosłej osoby. Jeśli dziecko w wieku od 10 do 18 lat zostanie zatrzymane przez policję i nie będzie posiadać karty rowerowej, może otrzymać mandat karny w wysokości do 1500 zł! Mówi o tym jasno nowy zapis w Kodeksie Wykroczeń art. 94 par. 1a:

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.

W całej sprawie jest jednak również jeszcze jedno „ALE” mianowicie Art. 8. KW, który zawężą możliwość nakładania mandatów karnych w tej sytuacji do tego stopnia, że w rezultacie wskutek tego przepisu teoretycznie można ukarać mandatem karnym wyłącznie dziecko w wieku od 17 do 18 lat. W pozostałych sytuacjach możliwe jest wyłącznie skierowanie sprawy do Sądu Rodzinnego o ukaranie, ale również wyłącznie ze względu na demoralizację a nie brak karty rowerowej. Jednym słowem nowy przepis to bubel prawny.

Art. 8. KW
Wiek sprawcy a odpowiedzialność
Na zasadach określonych w niniejszej ustawie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17.

Napisane przez Pomyslodawcy

Tak poznasz, że „Życzenia Noworoczne” były skopiowane i przesłane dalej a nie napisane „od serca”.

„Masz gdzieś” statystyki chorych w TV i nie zwracasz na to uwagi? Oto dlaczego tak masz prawdopodobnie.