w

Tak odzyskasz pieniądze jeśli płacisz kartą. Mało kto o tym wie.

Chargeback mało popularny w Polsce a czasem niezwykle przydatny.

Jeśli płacisz za zakupy kartą (niezależnie od tego czy przez internet czy osobiście w sklepie) wiedz, że przysługuje Ci ZAWSZE i w KAŻDYM banku tzw. Chargeback! To mechanizm, który umożliwia uzyskanie zwrotu pieniędzy za zakupy dokonane kartą płatniczą. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy zakupione produkty okazały się niezgodne z opisem lub zostały uszkodzone np. w transporcie, a sprzedawca nie chce dokonać zwrotu pieniędzy. Aby skorzystać z mechanizmu chargeback, należy złożyć odpowiedni wniosek do banku, który wydał kartę płatniczą. Bank przeprowadzi wówczas postępowanie i, jeśli uzna, że roszczenie jest uzasadnione, dokona zwrotu pieniędzy bezpośrednio na konto klienta. Aby uzyskać zwrot pieniędzy za pomocą chargeback, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Zgłosić reklamację bezpośrednio do sprzedawcy. Należy to zrobić w formie pisemnej, np. e-mailem lub pismem za potwierdzeniem odbioru. W reklamacji należy wskazać, co jest niezgodne z umową i dlaczego roszczenie jest uzasadnione.

2. Jeśli sprzedawca nie uwzględni reklamacji lub odpowie w sposób niezadowalający, należy złożyć wniosek o chargeback do banku. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje na temat zakupu, w tym datę, kwotę i miejsce.

3. Bank przeprowadzi postępowanie w sprawie i, jeśli uzna roszczenie za uzasadnione, dokona zwrotu pieniędzy na konto klienta. Zwrot może nastąpić w ciągu kilku dni lub kilku tygodni, w zależności od indywidualnej sytuacji.

4. Jeśli bank uzna roszczenie za nieuzasadnione, klient może złożyć odwołanie od decyzji. W takim przypadku sprawa zostanie skierowana do organizacji zajmującej się rozstrzyganiem sporów między klientami a bankami, np. Rzecznika Finansowego lub Sądu Polubownego przy KNF.

Żądanie wykonania Chargeback’u zgłaszasz w swoim banku – MAJĄ OBOWIĄZEK rozpocząć tę procedurę jednak musisz ich „przycisnąć” bo nie jest jeszcze to popularna w Polsce operacja i konsultanci mogą jej nie znać! W skrócie wygląda to tak, że wtedy to sprzedawca MUSI wyjaśnić wiarygodnie wszelkie Twoje zastrzeżenia (np. udowodnić wysłanie towaru i odebranie przez Ciebie) organizacji płatniczej (np. VISA, Mastercard) jeśli tego nie zrobi pieniądze wracają na Twoje konto! Uważasz, że warto o tym wiedzieć? Uświadom swoich najbliższych lub/i znajomych.

Napisane przez Pomyslodawcy

Sprawdzasz daty przydatności produktów? Pamiętaj o tym.

Tak uratujesz niemowlę, gdy się zadławi. Każdy rodzic powinien to wiedzieć.