w

Twoje dziecko dostaje ocenę na semestr/koniec roku na podstawie średniej z Librusa? Musisz o tym wiedzieć.

Systemy dzienników elektronicznych już od dobrych kilku lat na stałe zagościły w większości polskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jest to ogromne ułatwienie zarówno dla nauczycieli jak i rodziców, którzy mogą na bieżąco śledzić między innymi postępy w nauce swojego dziecka. Jednakowoż tego typu systemy wciąż potrafią wzbudzać sporo emocji. Szczególnie gdy nauczyciele „ślepo” opierają się na wyliczeniach systemowych podczas wystawiania oceń semestralnych/rocznych.

Niestety często przez wygodę zapominają oni, że ocenę wystawia ostatecznie nauczyciel i, że jedną z najważniejszych funkcji ocen szkolnych jest funkcja motywacyjna, o której mówi wprost „Ustawa o Oświacie”! Dlatego nauczyciel powinien oceniać ucznia przez pryzmat całości jego wysiłków i starań a nie tylko na postawie suchych liczb. Mówiąc krótko nauczyciel ma pełne prawo podwyższyć ocenę końcową niezależnie od średniej (jaka by nie była) aby zmotywować ucznia do dalszej nauki.

Jeśli ocenę na koniec roku/semestru Twojego dziecka nauczyciel danego przedmiotu wystawia na podstawie popularnego dziennika elektronicznego Librus lub innego podobnego systemu opierającego się na tzw. średnich ważonych (oceny mają określone wagi) to wiedz, że funkcjonowanie takiego narzędzia w tym zakresie powinno znajdować się szczegółowo opisane w Statucie Szkoły!

Dodatkowo opieranie wystawienia ocen na koniec roku/semestru na podstawie wyliczeń zawartych w tego typu dziennikach elektronicznych np. na podstawie właśnie średniej ważonej jako wskaźnika do określonej oceny końcowej również szczegółowo powinno być zapisane/zawarte w tzw. Przedmiotowym System Oceniania danej szkoły, który jest integralnym załącznikiem Statutu Szkoły.

Jeśli brak jest takich zapisów w Statucie lub PSO i jeśli ocenę na koniec roku/semetru Twojego dziecka nauczyciel wystawia na podstawie Librusa – zapamiętaj, że  możecie jako rodzice zgłosić zauważone nieprawidłowości do właściwego rejonowo Kuratora Oświaty w celu wszczęcia postępowania kontrolnego, gdyż system oceniania musi być szczegółowo i zrozumiale przedstawiony w każdej szkole tym bardziej, że bardzo często właśnie system wagowy jest niezrozumiały dla wielu uczniów czy rodziców. Uważasz, że warto o tym wiedzieć? Uświadom bliskich lub/i znajomych.

Napisane przez Pomyslodawcy

Wrzuć do pralki dwie tabletki do zmywarki i włącz pranie „na pusto”. Efekt jest znakomity.

Widzisz, że plaster wędliny mieni się pod światło kolorami tęczy? Musisz to wiedzieć.